logo
Regulačné normy kamerových systémov
01/10/20
Súkromie. Anonymita. Pojmy, ktoré v dobe technológií dostávajú zabrať. Pre zvrátenie tohto stavu vstupujú do hry regulácie a nariadenia. A týkajú sa aj kamerových systémov. Nastaviť monitorovanie tak, aby chránilo a nebolo strašiakom. V tomto článku nájdete jasne vysvetlené usmernenia o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov.

V máji 2018 sa rozpútalo veľké pozdvihnutie okolo nového nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov (OÚ). Spoločnosťou rezonovali miliónové pokuty od Úradu na ochranu OÚ, v prípade porušenia pravidiel, ktoré však neboli úplne zrozumiteľné.

Pravidlá sa postupne kryštalizovali a nariadenia bola jasnejšie. Posledné usmernenie k monitorovaniu prostredníctvom kamier bolo len nedávno (január 2020). Zorientovať sa v mnohých prípadoch nie je jednoduché, preto vám prinášame základ, čo by ste mali vedieť, ak zvažujete nad kamerovým systémom alebo už máte systém a chcete ho mať legálne.

Dobrý dôvod Musí existovať tzv. oprávnený záujem. Pred začatím monitorovania si musíme vyhodnotiť, či kamera je „TEN“ nevyhnutný prostriedok na použitie ochrany majetku. Vyhodnotenie znamená zhromaždiť reálne incidenty z minulosti (dátum, predmet incidentu, vyčíslenie straty,..), ktoré sa vám stali a na základe ktorých, ste sa rozhodli pristúpiť ku snímaniu objektu. Tieto incidenty sú dôkazom existencie oprávneného záujmu, volajme to „dobrým dôvodom“.

(Príklad: Ak sú v susedstve neprispôsobiví občania a vznikajú tam často krát trestné činy, vandalizmus, je možné to považovať za oprávnený záujem).

K „dobrému dôvodu“ patrí aj stanovenie účelu spracúvania. Udať účel „kvôli vašej bezpečnosti“, nie je dostatočne špecifické. Legitímnym účelom je napríklad ochrana majetku, života alebo verejného poriadku.

Žiadne údaje navyše Primerané, relevantné a obmedzené na obsah. Dôležitou zásadou je minimalizácia údajov. Zbierajú sa iba také údaje, ktoré skutočne potrebujeme k nášmu účelu spracúvania. Nahrávaním zvuku, pri ochrane pred vandalizmom, by ste nepochodili.

Iba pre oči polície a s dôkladnými papiermi Nikto sa nemá právo dívať „len tak“. Zverejňovaniu záznamov na internete a v TV, odzvonilo. Bez predošlého súhlasu dotknutej osoby (osoba nasnímaná na zázname), ide o hrubé porušenie ochrany osobných údajov a hrozia vysoké pokuty. Zákon hovorí o pravidlách odovzdávania dôkazov aj orgánom činným v trestnom konaní. Ak chceme dôkaz použiť proti páchateľovi, je potrebné dodržať predpísané kroky a mať v poriadku celú bezpečnostnú dokumentáciu. Bez toho nie je možné použiť záznam ako dôkaz a páchateľ by dokonca mohol podať spätnú námietku za neoprávnené monitorovanie.

Práva snímanej osoby Najväčší význam sa kladie na práva dotknutých osôb, ktoré sú kamerovým systémom zaznamenané. Dotknutá osoba má právo na informácie, na prístup k OÚ, právo na obmedzenie spracúvania OÚ, právo namietať voči ich spracúvaniu, právo požadovať ich opravu a ak boli splnené podmienky právo na vymazanie. Netreba sa však obávať pri nastavení, prevádzkovateľ nemusí vyhovieť na žiadosť, ktorá bude neopodstatnená alebo neprimeraná povahe žiadosti.

Ani deň na viac Doba uchovávania záznamu a povinnosť následného vymazania musí byť jasne definovaná. Čím je dlhšie stanovené obdobie uchovania údajov, tým musí byť silnejšia argumentácia o legitimite účelu a nevyhnutnosti. V minulosti sme mali akceptovateľných 15 dní, dnes z praxe akceptuje Úrad na ochranu OÚ len 72 hodín na „bežné účely“ odhaľovanie vandalizmu, ochrana majetku. Po tomto čase musí byť záznam premazaný. (V prípade, ak máte prevádzku, ktorá je napríklad počas víkendu zatvorená, doba uchovávania záznamov sa dá zdôvodniť na viac dní.)

„Tento priestor je monitorovaný kamerovým systémom“
Povinnosť informovania je veľmi dôležitým parametrom. Rozdeľujú sa informácie prvej a druhej vrstvy. Prvá vrstva je umiestnená na viditeľnom mieste, pred vstupom do „zóny“ monitorovania (poznali ste iste žltú nálepku s piktogramom kamery). Nestačí však už len obrázok s kontaktom. Doplnené musia byť informácie ako účel spracúvania, kto je prevádzkovateľ, jeho kontakt telefonický alebo emailový, doba uchovávania údajov, práva dotknutej osoby a odkaz, kde získame podrobnejšiu druhú vrstvu informácii. Druhá vrstva obsahuje rozvinuté a doplňujúce informácie, najčastejšie otázky a postupy.

Zvedavá „IT zdatná osoba“, radšej nie.. V technických a organizačných opatreniach je potrebné si rozpracovať postupy ako snímať, manipulovať, spracovávať záznamy, nastavenie softvérový kontrol, prístupov až po riešenie bezpečnostných incidentov. Systém musí byť nastavený tak, aby neposkytoval funkcie, ktoré nie sú potrebné (napr. zvukový záznam, približovanie kamier, rádiový prenos,..). Ak už prístup do systému chcete niekomu zveriť, mala by to byť osoba, ktorá je dôveryhodnou, zorientovanou v problematike a nemá postranné úmysly. Sprostredkovateľ (tretia strana, napríklad Kamerové systémy, s.r.o.) je tiež voľba, ako preniesť zodpovednosť a mať vybavené celé GDPR.

Náročné? Áno aj. Ale pokoj, kamerové systémy sa naďalej montujú a efektívne používajú. Poradíme a pomôžeme ako vyriešiť práve vašu situáciu.

Kamerové systémy, s.r.o.

Časté otázky
Kontaktujete nás a my prídeme na bezplatnú konzultáciu a obhliadku. Podľa skúseností je obhliadka a osobné stretnutie veľmi dôležité, nakoľko príde k objasneniu všetkých požiadaviek, očakávaní a možností. Následne sa vypracuje cenová ponuka, v ktorej sa uvedené zohľadňuje. Pred montážou sa podpisuje Zmluva o dodávke kamerového systému a môžeme inštalovať.
Obvykle do 2-3 pracovných dní.
Termíny sú uvedené už v ponukách a v samotnej Zmluve o dodávke kamerového systému. Obvykle je systém od podpisu zmluvy nainštalovaný do 15 pracovných dní.
Rodinný dom bežne 1 deň. Bytový dom bežne 2 dni. Ostatné doby trvania závisia od charakteru objektu.
Žiaľ nie. Obsluhujeme iba západné Slovensko.
Áno, približne do vzdialenosti 80 km od Bratislavy.
Nie.
Väčšina telefónov (a ich operačných systémov) podporuje možnosť prezerania aktuálneho diania pred kamerami. Odpoveď je áno. Potrebujete mať iba pripojenie na internet v mieste, kde sú kamery inštalované.
Obdobne ako pri prezeraní cez mobilný telefón, áno. Buď cez web rozhranie, alebo cez špeciálny softvér.
Ak s tým sused písomne súhlasí, tak áno.
Táto otázka je na individuálnu konzultáciu a nemožno na ňu paušálne odpovedať áno, alebo nie.
Niektoré typy kamier túto možnosť majú. Všetko je nastaviteľné, ale aby sme predišli prílišným falošným poplachom, radšej túto funkciu prenechávame pohybovým senzorom na to určeným.
V prípade, že je kamerovým systémom chránený majetok určený na podnikanie, áno. Ak je chránený súkromný majetok, nie.
Ak vaša otázka zodpovedaná nebola, kontaktujte nás.
Kontakt
KAMEROVÉ SYSTÉMY, S.R.O.
Adresa:
centrála: Ružová dolina 480/6, 821 08 Bratislava
pobočka: Vašinova 125/61, 949 01 Nitra
Kontakty:
+421 904 638 075 - Bratislava a okolie
+421 919 196 127 - Nitra a okolie
email:
info@specialistinabezpecnost.sk
fakturačné údaje:
IČO: 46 620 711
IČ DPH: SK2023542620
licencia technickej služby
číslo: PT003135
Z kapacitných dôvodov realizujeme montáže iba v rámci západného Slovenska.
Copyright © 2023 Kamerové systémy, s.r.o.