logo
Kde všade nás môžu natáčať
10/01/21
Tento článok sme pôvodne vydali na konci roku 2012. Vzhľadom na neutíchajúci záujem o jeho informačnú hodnotu sme ho v januári 2021 aktualizovali. Dozviete sa v ňom základný prehľad, kde všade môžeme byť monitorovaní. Napríklad či môže byť susedova kamera natočená aj na váš pozemok, či môžu byť kamery vo wellness centrách, či môžu kamery monitorovať chodníky a podobne.

Na Slovensku túto problematiku upravuje zákon č. 18/2018 Z. z. v aktuálnom znení (zákon o ochrane osobných údajov). Náš pôvodný zákon o ochrane osobných údajov bol už pred touto výraznou úpravou prísny. Neskôr sme prijali nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ, v skratke známom ako GDPR, aby sa zjednotil pohľad na ochranu osobných údajov. Hlavným cieľom je hájiť práva občanov EÚ proti neoprávnenému spracúvania osobných údajov. Medzi osobné údaje patria aj tie údaje, ktoré nasníma bezpečnostná kamera a tým sa venujeme v tomto článku.

Pre jednoduchosť si môžeme rozdeliť priestor na prístupný a neprístupný verejnosti (tak ako sme boli zvyknutí pri starom zákone).

Monitorovať priestor prístupný širokej verejnosti (ulice, zástavky, parky a pod.), je možné ak je dodržaná zákonnosť spracovania, stanovenie vhodného účelu spracovania údajov (ochrana zdravia, majetku, verejného poriadku, odhaľovanie kriminality a iné). To je jednoznačne v prospech občana, ktorý je bezúhonný. Ako sa kamerové systémy zjednocujú podľa GDPR, obáv z narušovania osobnej slobody monitorovaním ubúda.

K záznamom, môžu mať prístup iba oprávnené osoby (pri veľkom rozsahu osobných údajov sú to osoby, ktoré sú evidované aj na Úrade na ochranu osobných údajov) a majú byť použité iba na účely trestného konania.

Priestor musí byť správne a viditeľne označený. Piktogram s kamerou by ste mali vidieť ešte skôr, ako vchádzate do monitorovaného priestoru, a máte sa z neho dozvedieť základné informácie (kto je prevádzkovateľom, kontakt na neho, aký je účel monitorovania, aké sú vaše práva, ako dlho sa uchováva záznam a pod.) Pozerajme sa na to, ako na pridanú hodnotu, ak by vás niekto okradol na ulici, v autobuse, bude existovať dôkazový materiál.

Ako je to s monitorovaním ulíc súkromnými kamerami? Tu je vždy potrebné uvedomiť si oprávnený záujem takéhoto sledovania. Nové výklady zákona o ochrane osobných údajov postavili značnú časť tohto monitorovania mimo zákon. Posudzuje sa prípad od prípadu a nie je možné paušálne vyhlásiť, že sa vždy jedná o nelegálne monitorovanie. Z praxe však vieme, že väčšinou áno. Platia prísne Regulačné normy na archiváciu a správu kamerového systému. Podrobne nájdete v našich ďalších článkoch.

Časté otázky
Kontaktujete nás a my prídeme na bezplatnú konzultáciu a obhliadku. Podľa skúseností je obhliadka a osobné stretnutie veľmi dôležité, nakoľko príde k objasneniu všetkých požiadaviek, očakávaní a možností. Následne sa vypracuje cenová ponuka, v ktorej sa uvedené zohľadňuje. Pred montážou sa podpisuje Zmluva o dodávke kamerového systému a môžeme inštalovať.
Obvykle do 2-3 pracovných dní.
Termíny sú uvedené už v ponukách a v samotnej Zmluve o dodávke kamerového systému. Obvykle je systém od podpisu zmluvy nainštalovaný do 15 pracovných dní.
Rodinný dom bežne 1 deň. Bytový dom bežne 2 dni. Ostatné doby trvania závisia od charakteru objektu.
Žiaľ nie. Obsluhujeme iba západné Slovensko.
Áno, približne do vzdialenosti 80 km od Bratislavy.
Nie.
Väčšina telefónov (a ich operačných systémov) podporuje možnosť prezerania aktuálneho diania pred kamerami. Odpoveď je áno. Potrebujete mať iba pripojenie na internet v mieste, kde sú kamery inštalované.
Obdobne ako pri prezeraní cez mobilný telefón, áno. Buď cez web rozhranie, alebo cez špeciálny softvér.
Ak s tým sused písomne súhlasí, tak áno.
Táto otázka je na individuálnu konzultáciu a nemožno na ňu paušálne odpovedať áno, alebo nie.
Niektoré typy kamier túto možnosť majú. Všetko je nastaviteľné, ale aby sme predišli prílišným falošným poplachom, radšej túto funkciu prenechávame pohybovým senzorom na to určeným.
V prípade, že je kamerovým systémom chránený majetok určený na podnikanie, áno. Ak je chránený súkromný majetok, nie.
Ak vaša otázka zodpovedaná nebola, kontaktujte nás.
Kontakt
KAMEROVÉ SYSTÉMY, S.R.O.
Adresa:
centrála: Ružová dolina 480/6, 821 08 Bratislava
pobočka: Vašinova 125/61, 949 01 Nitra
Kontakty:
+421 904 638 075 - Bratislava a okolie
+421 919 196 127 - Nitra a okolie
email:
info@specialistinabezpecnost.sk
fakturačné údaje:
IČO: 46 620 711
IČ DPH: SK2023542620
licencia technickej služby
číslo: PT003135
Z kapacitných dôvodov realizujeme montáže iba v rámci západného Slovenska.
Copyright © 2023 Kamerové systémy, s.r.o.