logo
Kamerové systémy v bytovom dome
17/10/20
Opakovane poškodené vchodové dvere, vykradnuté pivnice, odcudzené bicykle, vylomené schránky, pohyb závadových osôb, poškodenia výťahov a mnoho ďalšieho. Je vám to povedomé? Okrem toho, že vás tieto incidenty stoja nemalé peniaze, úplne oprávnene vás hnevajú. A pritom, kamera môže byť tichý a spoľahlivý pomocník – svedok.

Začneme úplne priamo. Spoločné priestory bytového domu JE MOŽNÉ monitorovať kamerovým systémom a to plne v súlade so zákonom. Na to, ako si legálne zabezpečiť kamerový systém do bytového domu je stanovený presný legislatívny rámec. Píšeme o tom v samostatnom článku.

Žijeme v dobe, kedy sa dbá na práva a slobody jednotlivca. To sa dotýka aj monitorovania kamerovými systémami. Znamená to, že rozmiestnenie kamier v bytovom dome, rozsah monitorovania a najmä prístup k záznamom podliehajú prísnej regulácií. To uvádzame najmä pre rozptýlenie častých obáv, že budeme niekým neustále sledovaní. Nebudeme – a nemôžeme byť.

„V praxi sa stretávame s obyvateľmi, ktorí nechcú o kamerách ani počuť. Avšak v okamihu keď prídu o svoj majetok alebo musia z fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu čerpať prostriedky na opravy spoločných priestorov zničených vandalmi, zmenia rétoriku,“ uvádza Daniel Štubniak, špecialista na bezpečnosť a konateľ spoločnosti Kamerové systémy, s.r.o.

Kamerový systém v bytovom dome plní dve funkcie: • preventívnu • dôkaznú

Preventívna funkcia Už samotná kvalifikovaná inštalácia kamerového systému a jeho osadenie fungujú ako dobrý preventívny prvok. Aj technicky menej zdatná osoba vie často rozoznať atrapu kamery od kamery skutočnej. A verte, je to rozdiel. Páchatelia často s pohŕdaním poškodzujú atrapy kamier. Naproti tomu poškodzovanie reálnych kamier je raritou. A spravidla, po inštalácii kamerového systému miera delikvencie v bytových domoch klesá.

Dôkazná funkcia Nalejme si čistého vína. Incidenty sa dejú. Našťastie tie bytové domy, ktoré majú kamerový systém a dobre zabezpečenú jeho správu, majú zabezpečený aj dôkazný materiál. Polícia a vyšetrovatelia sú radi za kvalitné kamerové záznamy, ktoré už nespočet krát dopomohli k objasneniu priestupku alebo trestného činu.

Časté otázky
Kontaktujete nás a my prídeme na bezplatnú konzultáciu a obhliadku. Podľa skúseností je obhliadka a osobné stretnutie veľmi dôležité, nakoľko príde k objasneniu všetkých požiadaviek, očakávaní a možností. Následne sa vypracuje cenová ponuka, v ktorej sa uvedené zohľadňuje. Pred montážou sa podpisuje Zmluva o dodávke kamerového systému a môžeme inštalovať.
Obvykle do 2-3 pracovných dní.
Termíny sú uvedené už v ponukách a v samotnej Zmluve o dodávke kamerového systému. Obvykle je systém od podpisu zmluvy nainštalovaný do 15 pracovných dní.
Rodinný dom bežne 1 deň. Bytový dom bežne 2 dni. Ostatné doby trvania závisia od charakteru objektu.
Žiaľ nie. Obsluhujeme iba západné Slovensko.
Áno, približne do vzdialenosti 80 km od Bratislavy.
Nie.
Väčšina telefónov (a ich operačných systémov) podporuje možnosť prezerania aktuálneho diania pred kamerami. Odpoveď je áno. Potrebujete mať iba pripojenie na internet v mieste, kde sú kamery inštalované.
Obdobne ako pri prezeraní cez mobilný telefón, áno. Buď cez web rozhranie, alebo cez špeciálny softvér.
Ak s tým sused písomne súhlasí, tak áno.
Táto otázka je na individuálnu konzultáciu a nemožno na ňu paušálne odpovedať áno, alebo nie.
Niektoré typy kamier túto možnosť majú. Všetko je nastaviteľné, ale aby sme predišli prílišným falošným poplachom, radšej túto funkciu prenechávame pohybovým senzorom na to určeným.
V prípade, že je kamerovým systémom chránený majetok určený na podnikanie, áno. Ak je chránený súkromný majetok, nie.
Ak vaša otázka zodpovedaná nebola, kontaktujte nás.
Kontakt
KAMEROVÉ SYSTÉMY, S.R.O.
Adresa:
centrála: Ružová dolina 480/6, 821 08 Bratislava
pobočka: Vašinova 125/61, 949 01 Nitra
Kontakty:
+421 904 638 075 - Bratislava a okolie
+421 919 196 127 - Nitra a okolie
email:
info@specialistinabezpecnost.sk
fakturačné údaje:
IČO: 46 620 711
IČ DPH: SK2023542620
licencia technickej služby
číslo: PT003135
Z kapacitných dôvodov realizujeme montáže iba v rámci západného Slovenska.
Copyright © 2023 Kamerové systémy, s.r.o.