logo
Čo znamená skratka CCTV
12/11/14
Čo znamená skratka CCTV ?Aby sme vniesli svetlo do toho, čo naozaj znamená skratka CCTV, pripravili sme pre vás krátky článok na túto tému.

V prvom rade je potrebné povedať, že CCTV označuje začiatočné písmená troch anglických slov: Closed-Circuit Television. Význam slovného spojenia sa dá voľne preložiť ako uzavretý televízny okruh. Uzavretý preto, lebo signál z kamier sa prenáša na uzavretý, resp. významne obmedzený počet užívateľov - v porovnaní s bežným širokopásmovým vysielaním, ktoré je dostupné prakticky každému. Zábery z CCTV systému vidí iba ten, kto má na to oprávnenie.

Jedná sa o pomerne archaickú skratku, ktorú dnes vytláča pojem IP kamera. IP kamery sú však podmnožinou CCTV zariadení. Samotná skratka CCTV sa začala používať v súvislosti s bezpečnostnými kamerami. Oficiálne prvý kamerový systém (CCTV systém) bol nainštalovaný v roku 1942 vo vtedy nacistickom Nemecku. Kamerami bol sledovaný odpal rakiet krátkeho doletu V-2 na raketovej testovacej základni.

Na komerčný trh sa zariadenia dostali v roku 1949, ale väčší rozmach zaznamenali až po roku 1980. Do roku 2010 si kamerový systém nainštalovala väčšina spoločností i jednotlivcov, ktorí mali dostatok finančných prostriedkov. Ceny boli vysoké. Po roku 2010 možno badať zníženie cien vstupných produktov CCTV systému (kamery a doplnkové zariadenia). Kvalitný kamerový systém sa tak stal cenovo dostupný pre široké vrstvy obyvateľstva.

Časté otázky
Kontaktujete nás a my prídeme na bezplatnú konzultáciu a obhliadku. Podľa skúseností je obhliadka a osobné stretnutie veľmi dôležité, nakoľko príde k objasneniu všetkých požiadaviek, očakávaní a možností. Následne sa vypracuje cenová ponuka, v ktorej sa uvedené zohľadňuje. Pred montážou sa podpisuje Zmluva o dodávke kamerového systému a môžeme inštalovať.
Obvykle do 2-3 pracovných dní.
Termíny sú uvedené už v ponukách a v samotnej Zmluve o dodávke kamerového systému. Obvykle je systém od podpisu zmluvy nainštalovaný do 15 pracovných dní.
Rodinný dom bežne 1 deň. Bytový dom bežne 2 dni. Ostatné doby trvania závisia od charakteru objektu.
Žiaľ nie. Obsluhujeme iba západné Slovensko.
Áno, približne do vzdialenosti 80 km od Bratislavy.
Nie.
Väčšina telefónov (a ich operačných systémov) podporuje možnosť prezerania aktuálneho diania pred kamerami. Odpoveď je áno. Potrebujete mať iba pripojenie na internet v mieste, kde sú kamery inštalované.
Obdobne ako pri prezeraní cez mobilný telefón, áno. Buď cez web rozhranie, alebo cez špeciálny softvér.
Ak s tým sused písomne súhlasí, tak áno.
Táto otázka je na individuálnu konzultáciu a nemožno na ňu paušálne odpovedať áno, alebo nie.
Niektoré typy kamier túto možnosť majú. Všetko je nastaviteľné, ale aby sme predišli prílišným falošným poplachom, radšej túto funkciu prenechávame pohybovým senzorom na to určeným.
V prípade, že je kamerovým systémom chránený majetok určený na podnikanie, áno. Ak je chránený súkromný majetok, nie.
Ak vaša otázka zodpovedaná nebola, kontaktujte nás.
Kontakt
KAMEROVÉ SYSTÉMY, S.R.O.
Adresa:
centrála: Ružová dolina 480/6, 821 08 Bratislava
pobočka: Vašinova 125/61, 949 01 Nitra
Kontakty:
+421 904 638 075 - Bratislava a okolie
+421 919 196 127 - Nitra a okolie
email:
info@specialistinabezpecnost.sk
fakturačné údaje:
IČO: 46 620 711
IČ DPH: SK2023542620
licencia technickej služby
číslo: PT003135
Z kapacitných dôvodov realizujeme montáže iba v rámci západného Slovenska.
Copyright © 2023 Kamerové systémy, s.r.o.