logo
Čo robiť ak prichytíme zlodeja pri čine?
26/03/13
Spýtali ste sa niekedy sami seba ako by ste sa zachovali, ak by ste doma pristihli zlodeja? Tento príspevok vám možno pomôže.

Pri prichytení môže zlodej reagovať dvoma spôsobmi. Utiecť, alebo útočiť.

Ak páchateľ utečie, nie je vašou povinnosťou ho naháňať, ale môžete sa o to pokúsiť. Išlo by teda o pokus o zaistenie páchateľa. A to najmä v prípade, ak tým neohrozíte sám seba. Následne ste oprávnený tomuto páchateľovi obmedziť jeho osobnú slobodu až do príchodu príslušníkov Policajného zboru. Dôležitou informáciou je, že ktokoľvek, kto je svedkom trestného činu sa môže podujať na zaistenie páchateľa - nie iba poškodený. Opäť za predpokladu, ak tým neohrozí sám seba.

Ak páchateľa prenasledovať nebudete, kontaktujte ihneď Políciu a zaistite miesto činu. T.j. zdržte sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo narušiť pôvodný stav miesta činu vytvoreného týmto činom.

Horšou variantou je, ak na vás páchateľ zaútočí. Zákon je v tomto prípade na strane občana a vytvára právne predpoklady pre konanie odvracajúce nebezpečenstvo. Jedná sa o prípady krajnej núdze (§24 Trestného zákona) a prípady nutnej obrany (§25 Trestného zákona).

V krajnej núdzi koná ten, kto odvracia nebezpečenstvo priamo ohrozujúce ľudský život, zdravie, slobodu, alebo materiálne hodnoty. Osoba, ktorá nebezpečenstvo odvracia musí najprv využiť všetky iné možnosti na zamedzenie hroziaceho nebezpečenstva. Toto ustanovenie sa však prípadu napadnutia priveľmi netýka.

Avšak ak je odvracaný priamo hroziaci, alebo trvajúci útok (teda ak vás páchateľ napadne), pôjde o prípad nutnej obrany. Útokom sa rozumie úmyselné protiprávne konanie človeka namierené proti životu, alebo zdraviu. O konanie v rámci nutnej obrany nepôjde vtedy, ak poškodený napadne útočníka, ktorý sa už dal na útek. Inými slovami nemôžete inzultovať páchateľa, ktorý je na úteku, ak sa nejedná o prípad jeho zaistenia (vyššie uvedené).

Obrana proti útoku by mala byť tak intenzívna, aby útok odvrátila. Môže teda byť aj dôraznejšia a silnejšia, ako útok. Nesmie však byť jasne neprimeraná. Nemôžete napríklad zastreliť páchateľa, ktorý na vás útočí palicou. Ale môžete ho postreliť. Z hľadiska použitých prostriedkov môžete použiť to, čo máte práve poruke. Samozrejme sa prihliada aj na telesnú konštitúciu, či psychické rozpoloženie poškodeného (ak je dokázané konanie v rámci strachu, či zmätku, podmienka primeranosti obrany sa neuplatní). Ustanovenia nutnej obrany zabezpečujú občanovi beztrestnosť, aj keď sám spácha trestný čin na páchateľovi (napríklad ublíženie na zdraví).

Nutnú obranu môže občan použiť aj vtedy, ak zaisťuje páchateľa trestného činu, ktorý sa zaisteniu bráni - a jeho konanie má charakter útoku.

ZDROJ: IVOR, J. a a kol. 2012. Od zločinu k trestu. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o. s.22-27

Časté otázky
Kontaktujete nás a my prídeme na bezplatnú konzultáciu a obhliadku. Podľa skúseností je obhliadka a osobné stretnutie veľmi dôležité, nakoľko príde k objasneniu všetkých požiadaviek, očakávaní a možností. Následne sa vypracuje cenová ponuka, v ktorej sa uvedené zohľadňuje. Pred montážou sa podpisuje Zmluva o dodávke kamerového systému a môžeme inštalovať.
Obvykle do 2-3 pracovných dní.
Termíny sú uvedené už v ponukách a v samotnej Zmluve o dodávke kamerového systému. Obvykle je systém od podpisu zmluvy nainštalovaný do 15 pracovných dní.
Rodinný dom bežne 1 deň. Bytový dom bežne 2 dni. Ostatné doby trvania závisia od charakteru objektu.
Žiaľ nie. Obsluhujeme iba západné Slovensko.
Áno, približne do vzdialenosti 80 km od Bratislavy.
Nie.
Väčšina telefónov (a ich operačných systémov) podporuje možnosť prezerania aktuálneho diania pred kamerami. Odpoveď je áno. Potrebujete mať iba pripojenie na internet v mieste, kde sú kamery inštalované.
Obdobne ako pri prezeraní cez mobilný telefón, áno. Buď cez web rozhranie, alebo cez špeciálny softvér.
Ak s tým sused písomne súhlasí, tak áno.
Táto otázka je na individuálnu konzultáciu a nemožno na ňu paušálne odpovedať áno, alebo nie.
Niektoré typy kamier túto možnosť majú. Všetko je nastaviteľné, ale aby sme predišli prílišným falošným poplachom, radšej túto funkciu prenechávame pohybovým senzorom na to určeným.
V prípade, že je kamerovým systémom chránený majetok určený na podnikanie, áno. Ak je chránený súkromný majetok, nie.
Ak vaša otázka zodpovedaná nebola, kontaktujte nás.
Kontakt
KAMEROVÉ SYSTÉMY, S.R.O.
Adresa:
centrála: Ružová dolina 480/6, 821 08 Bratislava
pobočka: Vašinova 125/61, 949 01 Nitra
Kontakty:
+421 904 638 075 - Bratislava a okolie
+421 919 196 127 - Nitra a okolie
email:
info@specialistinabezpecnost.sk
fakturačné údaje:
IČO: 46 620 711
IČ DPH: SK2023542620
licencia technickej služby
číslo: PT003135
Z kapacitných dôvodov realizujeme montáže iba v rámci západného Slovenska.
Copyright © 2023 Kamerové systémy, s.r.o.