logo
Ako správne postupovať pri obstaraní kamerového systému
18/10/20
Z našich klientov majú so správnym obstaraním kamerového systému najväčšie starosti bytové domy. Ponúkame preto zrozumiteľné a praktické rady ako na to. Článok je určený správcom, spoločenstvám vlastníkov bytov, zástupcom vlastníkov bytov, ale aj širokej verejnosti so záujmom o túto problematiku.
  1. Možno si myslíte, že tento bod netreba ani zmieňovať, ale treba. Je ním výber spoločnosti na základe cenových ponúk. Úvodom je potrebné sa uistiť, že firma, od ktorej si chcete zaobstarať kamerový systém má licenciu o technickej službe. To znamená, že môžu v zmysle našich legislatívnych pravidiel montovať kamerového systémy. Ďalej si dajte pozor, čo všetko je v cenovej ponuke zahrnuté (dodanie kamier, kabeláž, montáž, zaškolenie, dokumentácia k ochrane osobných údajov „GDPR“), aby ste dodatočne nemuseli riešiť kto vám zabezpečí, aby ste systém mohli aj legálne spustiť.
  2. Seriózne montážne firmy, ktoré sa zaoberajú aj GDPR vás na úvod upozornia na potrebu „oprávneného záujmu“. Pred začatím monitorovania si musíme vyhodnotiť, či kamera je „TEN“ nevyhnutný prostriedok na použitie ochrany majetku. Vyhodnotenie znamená zhromaždiť reálne incidenty z minulosti (dátum, predmet incidentu, vyčíslenie škody,..), ktoré sa vám stali a na základe ktorých, ste sa rozhodli pristúpiť ku snímaniu objektu. Tieto incidenty sú dôkazom existencie oprávneného záujmu, volajme to jednoducho „dobrým dôvodom“.
  3. Nasleduje potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Môžu sa tu nájsť aj obyvatelia, ktorým sa nebude páčiť tento nápad, nainštalovať kamery (často práve tí, ktorí sa nechovajú k spoločnému majetku ukážkovo), avšak vy si ho viete odôvodniť, lebo už viete, čo je „oprávnený záujem“.
  4. Pri odsúhlasovaní konkrétnej ponuky odporúčame brať do úvahy kvalitu technického riešenia. Ešte aj dnes sa dá stretnúť s ponukami, ktoré patria technicky do roku 2015 - a nie do roku 2021. Navyše s podobnou cenovkou. Nezatvárajte si dvere pred súčasnými a budúcimi štandardami, vyššou kvalitou nahrávok, možnosťou rozširovať systém a podobne.
  5. Ak ste sa už zhodli, odhlasovali, vybrali realizátora, nasleduje zvážiť, kto bude prevádzkovateľom kamerového systému. Kto prevezme zodpovednosť pred Úradom na ochranu osobných údajov, kto sa zaručí, že systém sa bude využívať len na stanovený účel, budú sa sledovať legislatívne zmeny, bude vyťahovať záznamy v prípade incidentov. Prevádzkovateľom môže byť správca, zástupca vlastníkov v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov, alebo externá osoba (firma) - zodpovedná osoba, sprostredkovateľ.
  6. Posledným bodom je prevzatie funkčného systému, zaškolenie oprávnených osôb, prevádzkovateľa, uvedenie systému do prevádzky, s technickými a organizačnými nastaveniami, označenie snímaného priestoru a založenie si celej bezpečnostnej dokumentácie, pre prípadne budúce účely preukázania polícii alebo Úradu na ochranu osobných údajov.
  7. V rámci fungovania systému sa odporúčajú pravidelné revízie či už technické alebo legislatívne. Kontroly, že systém funguje ako má a že nikto neoprávnený sa nesnažil zasiahnuť do jeho fungovania.


    Kamerové systémy, s.r.o.

Časté otázky
Kontaktujete nás a my prídeme na bezplatnú konzultáciu a obhliadku. Podľa skúseností je obhliadka a osobné stretnutie veľmi dôležité, nakoľko príde k objasneniu všetkých požiadaviek, očakávaní a možností. Následne sa vypracuje cenová ponuka, v ktorej sa uvedené zohľadňuje. Pred montážou sa podpisuje Zmluva o dodávke kamerového systému a môžeme inštalovať.
Obvykle do 2-3 pracovných dní.
Termíny sú uvedené už v ponukách a v samotnej Zmluve o dodávke kamerového systému. Obvykle je systém od podpisu zmluvy nainštalovaný do 15 pracovných dní.
Rodinný dom bežne 1 deň. Bytový dom bežne 2 dni. Ostatné doby trvania závisia od charakteru objektu.
Žiaľ nie. Obsluhujeme iba západné Slovensko.
Áno, približne do vzdialenosti 80 km od Bratislavy.
Nie.
Väčšina telefónov (a ich operačných systémov) podporuje možnosť prezerania aktuálneho diania pred kamerami. Odpoveď je áno. Potrebujete mať iba pripojenie na internet v mieste, kde sú kamery inštalované.
Obdobne ako pri prezeraní cez mobilný telefón, áno. Buď cez web rozhranie, alebo cez špeciálny softvér.
Ak s tým sused písomne súhlasí, tak áno.
Táto otázka je na individuálnu konzultáciu a nemožno na ňu paušálne odpovedať áno, alebo nie.
Niektoré typy kamier túto možnosť majú. Všetko je nastaviteľné, ale aby sme predišli prílišným falošným poplachom, radšej túto funkciu prenechávame pohybovým senzorom na to určeným.
V prípade, že je kamerovým systémom chránený majetok určený na podnikanie, áno. Ak je chránený súkromný majetok, nie.
Ak vaša otázka zodpovedaná nebola, kontaktujte nás.
Kontakt
KAMEROVÉ SYSTÉMY, S.R.O.
Adresa:
centrála: Ružová dolina 480/6, 821 08 Bratislava
pobočka: Vašinova 125/61, 949 01 Nitra
Kontakty:
+421 904 638 075 - Bratislava a okolie
+421 919 196 127 - Nitra a okolie
email:
info@specialistinabezpecnost.sk
fakturačné údaje:
IČO: 46 620 711
IČ DPH: SK2023542620
licencia technickej služby
číslo: PT003135
Z kapacitných dôvodov realizujeme montáže iba v rámci západného Slovenska.
Copyright © 2023 Kamerové systémy, s.r.o.