Špecialisti na bezpečnosť / cenová ponuka

Byty a bytové domy

Bytový dom

bytový domPri bytových domoch je dôležitá nielen bezpečnosť vášho majetku, ale aj bezpečnosť bývania ako takého. Boli by ste radi aby štvrť, v ktorej bývate, vykazovala nízku alebo až nulovú kriminalitu? Aby ste pokojne mohli zaparkovať vaše auto pri dome, alebo v domovej garáži? Aby ste si bezpečne odložili menej potrebné veci do pivnice a aby vaše spoločné priestory neboli neoprávnene narúšané a poškodzované?

V praxi sa žiaľ stretávame s krádežami; poškodzovaním spoločných priestorov; poškodzovaním iného spoločného majetku (napríklad schránok, vchodových dverí); neprispôsobivými občanmi - ktorí navyše niekedy bývajú práve vo vašom bytovom dome; nevhodným odpadom pri kontajnerových stojiskách alebo v spoločných priestoroch atd. Často je to veľmi podobný príbeh. A najhoršie je, že ak sa takéto veci do teraz nediali, neznamená to, že sa nemôžu začať diať.

Toto nám hovoria zástupcovia vlastníkov na prvom stretnutí. Po navrhnutí a nainštalovaní vhodného riešenia nám zástupcovia vlastníkov už hovoria niečo iné.

Významný pokles deliktov; prichytenie páchateľov, čo ich odradilo od ďalšej činnosti; vytlačenie kriminality inde; vyššia čistota v spoločných priestoroch, zvýšená spokojnosť bývania atd. Sme radi, že sa prostredníctvom kvalitného riešenia kamerového systému darí naplniť komplexnú bezpečnosť vášho bývania v bytovom dome.

S realizáciou kamerových systémov v bytových domoch máme bohaté skúsenosti. Zásahy do interiéru spoločných priestorov sú minimálne. Strážime si vysokú kvalitu použitých komponentov. Dobre tiež vieme, že ide aj o peniaze, preto ponúkame nečakanú finančnú úľavu. Ozvite sa nám pre vypracovanie ponuky.

---

Neostávajte iba pri jedinej ochrane bytového domu - pri elektromagnetických dverách. Niektorí z vás vedia, ako ľahko sa dajú otvoriť. Najmä tie s DEK otváracím systémom. Pri RFID čipoch bola vidieť snaha o elimináciu chýb DEK systému, ale ani tieto nie sú bez poškvrny. Kto pozná princípy fungovania brán, dostane sa cez ne. Nebudeme ich ďalej rozvádzať, ale spôsoby otvorenia sú minimálne tri. Kľúčové slová sú: napájanie, neodýmový magnet a sila.

Takmer vo všetkom platí: lepšia prevencia, ako liečba. Aj v otázkach bezpečnosti. Prevenciu vášho bytového domu a jeho neustály monitoring s nahrávaním si v dnešnej dobe viete zabezpečiť bez väčších investícií.

Veľkou výhodou je, že ste oprávnení monitorovať aj okolie svojho bytového domu. Okrem návrhu a realizácie špičkového kamerového systému vám vieme vyhotoviť všetku potrebnú dokumentáciu - aby ste monitorovaním okolia neporušovali žiaden platný zákon, najmä Zákon o ochrane osobných údajov.

 

Renovácie a servis kamerových systémov bytových domov  // havaríjne stavy

Často nás kontaktujete ohľadom pôvodných systémov, ktoré vám inštalovali iné spoločnosti:

  • výmena kamier alebo renovácia systému
  • extrakcia záznamov po incidente
  • drobné servisné zásahy

Na havaríjne - urgentné stavy obvykle cestujeme ešte daný pracovný deň. Paušálna cena výjazdu v Bratislave je 10 eur (dopravné náklady) a 20 eur za každú začatú hodinu. Ceny bez DPH. Ak sa napríklad zdržíme 2 hodiny, fakturuje sa 50 eur + DPH. Telefón pre havaríjne situácie: 0904 638 075.

 

Byt

Ak váš bytový dom nie je pod kamerovou ochranou, zabezpečte si ju aspoň vy – individuálne. Zvýšite tak ochranu svojho bytu, alebo aj auta. Páchateľ trestnej činnosti ihneď zbadá, že máte nadštandardné zabezpečenie a vyberie sa radšej inde.

V kľude sledujete čo sa okolo bytu deje aj vzdialene cez PC, alebo mobil. Samozrejme máte aj záznamy, ak by čokoľvek. Zvýšite si svoj komfort bývania. Zavolajte si nás na bezplatnú konzultáciu a navrhneme vám skvostné bezpečnostné riešenie.

 

Auto

Býva obvyklé, že obyvatelia bytoviek vlastnia automobil, niektoré rodiny hneď niekoľko. Často sme sa stretávali s požiadavkou kamerového zabezpečenia auta - vzhľadom na stále aktuálne krádeže, vlámania a poškodzovanie áut. Na parkovisko je nasmerovaná kamera (prípadne viac kamier). Tie potom snímajú denné a nočné dianie na parkovisku. To pôsobí ako významný preventívny prvok pre potenciálnych páchateľov. Pri tomto riešení je veľkou výhodou možnosť spoločného financovania kamerového systému. Ak sa dohodnú už len štyria-piati susedia, cena systému na osobu/rodinu prudko klesá. Viac píšeme aj v článku o zabezpečení auta.

 

Sme špecialisti na bezpečnosť. Zavolajte si nás na bezplatnú konzultáciu.

 

Vyplňte prosím všetky polia. Do poľa kontakt uveďte aj telefón, aj e-mail. Následne čo najpresnejšie opíšte typ objektu, požiadavky na jeho zabezpečenie a vašu predstavu. Podľa potreby vás ešte ohľadom detailov budeme kontaktovať.

poskytnutím dát sa k ničomu nezaväzujete
Powered by ALTERWEB STUDIO © 2012-2016